Court jurisprudences

I SA/Wa 381/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998547 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 410/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639250 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 415/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946175 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 455/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2974333 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2593220 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 63/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995877 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 649/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2619608 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 686/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946115 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 705/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607439 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wa 80/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579334 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wr 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2573895 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wr 707/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2626004 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wr 761/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582272 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Wr 764/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2591852 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SAB/Bk 11/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2582280 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SAB/Lu 8/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604243 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SAB/Wa 612/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580833 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SO/Łd 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2567948 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV Ca 258/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 2578767 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV Ca 432/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2577925 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV Ka 290/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2607742 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV Ka 54/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2581306 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 409/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2574427 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 411/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575526 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 443/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2574429 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 444/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634040 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 446/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583089 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 447/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2574430 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 453/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634014 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 465/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2574432 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV KK 469/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2574431 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV Ko 30/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2574549 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV P 10/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2685079 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV P 189/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2685076 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV P 365/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2589560 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV P 444/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 3049406 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1018/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568975 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1019/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568976 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1020/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568977 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1021/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568978 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1022/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568979 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1023/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568980 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 1119/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2587623 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 312/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2583538 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 324/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2990675 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 552/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2996566 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 591/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582919 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2990661 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 722/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2996220 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 723/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2990387 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Gl 960/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2567958 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 565/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3001479 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 576/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588076 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 582/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587845 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 590/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2988682 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 596/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587984 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 602/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2991418 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 694/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2591709 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 769/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2584844 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 772/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604104 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 858/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2599823 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 1176/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005366 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 1294/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003125 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 1725/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586902 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 2107/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000318 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 2188/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004622 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 2379/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999599 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 2561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999406 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 2571/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999433 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 2674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992798 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 506/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990886 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wa 99/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003180 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 125/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569924 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 211/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2989372 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 324/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2999470 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 325/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2994616 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 369/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619615 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 408/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2988388 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Wr 410/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619712 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SAB/Gl 159/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989905 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.