Court jurisprudences

I OZ 997/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2577726 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I OZ 998/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2577727 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 146/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2569948 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 301/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579353 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 361/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2995943 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 417/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2595517 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 447/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2595631 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2591782 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604247 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 625/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604151 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 627/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604167 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 629/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579347 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bd 639/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2990545 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 167/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2994762 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 189/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2990733 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3001017 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 211/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2994710 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 404/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2995023 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 429/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2568951 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 430/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2570697 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 438/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2568952 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 449/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2568953 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2570698 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 453/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2995225 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 458/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2997122 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 463/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3003156 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580026 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580027 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 521/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580020 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 522/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580021 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 562/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2569905 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 563/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2998413 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 566/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2568954 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 567/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2569906 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Bk 569/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2577729 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 283/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2995062 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 310/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2580834 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 371/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2993277 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 390/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2626181 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2998788 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 614/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3001816 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 660/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582268 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 671/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2584841 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 697/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2587622 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 761/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2584842 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 801/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2568965 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 863/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2580836 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 864/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582287 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 865/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582288 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 866/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2591317 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2568966 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 882/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2568967 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 883/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2568956 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 893/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2583546 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gd 898/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2591266 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 344/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582283 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 525/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2585754 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 541/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586471 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2584182 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2584183 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 579/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2583539 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Gl 635/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989265 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Ke 313/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2568969 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Ke 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576100 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 1062/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2569922 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 1264/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2583559 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607421 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 194/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607529 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 251/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643746 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 333/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607499 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I SA/Kr 340/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2619606 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.