Court jurisprudences

VI SA/Wa 511/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003199 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 555/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2974314 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 605/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582946 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 618/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006675 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 663/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946096 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 74/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584214 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 897/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988660 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 960/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570002 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

VI SAB/Wa 32/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616911 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V K 163/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2600953 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V Ka 319/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2589646 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1000/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570745 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001805 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 117/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992822 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1279/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582328 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1342/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568038 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1343/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568043 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1474/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568037 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006678 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1488/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643749 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 1512/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569068 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 2499/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998716 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569069 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 322/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993402 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 375/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002182 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 391/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991044 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 392/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992972 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 576/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992834 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 590/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000044 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 669/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994395 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 674/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987664 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 675/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989400 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 676/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006209 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 679/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003854 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 689/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988960 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 691/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997571 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 715/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003524 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 833/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001092 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V SA/Wa 846/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992893 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V Ua 13/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2605315 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

X C 3131/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2635056 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

X GC 1589/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2610436 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

X GC 89/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666025 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XII Ga 772/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 3017431 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XI Ka 425/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3056720 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XIV C 1437/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2593559 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

X K 393/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622552 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

X K 607/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622487 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

X K 797/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622548 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XVII AmA 17/16 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2587286 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XVII AmA 8/16 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2601180 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XX GC 1390/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2680802 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XX GC 617/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2680794 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

XXIII Ga 1201/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2609054 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

XXIV Ns 89/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3028012 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

XXIV Ns 90/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026765 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

14793/08, Y.Y. v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

17215/07, DJUNDIKS v. ŁOTWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

20295/13, ÇÜVEN I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

2150/05, KOPER v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

2150/05, KOPER v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

21979/08, ODEROVS v. ŁOTWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

2283/12, MOHAMMED v. AUSTRIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

24125/06, Y. v. SŁOWENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

2728/16, ROSTOVTSEV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

3127/09, KARIŽ v. SŁOWENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

3138/04, ARBEITER v. AUSTRIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

32598/07, SUKHANOV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

33068/05, TURÁN v. WĘGRY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

33264/11, KEŠELJ I INNI v. CZARNOGÓRA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

34764/05, GEREKSAR I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

3512/11, KOÇHAN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

35982/97, AGRAG I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

40581/12, PETAR MATAS v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

40975/08, ČEFERIN v. SŁOWENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

63323/12, GOETSCHY v. FRANCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

66895/10, ALKOVIĆ v. CZARNOGÓRA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

66899/14, PAPAVASILAKIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

70838/13, ANTOVIĆ I MIRKOVIĆ v. CZARNOGÓRA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

75604/11, ADYAN I INNI v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

79584/12, JURIŠIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

80104/13, TRIPCOVICI v. CZARNOGÓRA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 17 października 2018 r.

ACa 243/18, Zgłoszenie zarzutu potrącenia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2018/4/75-106 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

C-167/17, VOLKMAR KLOHN v. AN BORD PLEANÁLA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2018/455/11 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

C-393/18 PPU, UD v. XB - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2018/455/18 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

C-504/17, KOMISJA EUROPEJSKA v. IRLANDIA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2018/455/15 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.