Orzeczenia sądów

III SA/Gd 410/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834088 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2015 r.

II SA/Gd 296/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834392 - postanowienie z dnia 10 lipca 2015 r.

I SA/Gd 249/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834339 - postanowienie z dnia 14 lipca 2015 r.

I SA/Gd 460/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834163 - wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r.

I SA/Gd 459/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834149 - wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r.

I SA/Gd 1361/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834231 - postanowienie z dnia 11 marca 2020 r.

I SA/Gd 456/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834158 - wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r.

III SA/Gd 397/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834096 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2015 r.

III SA/Gd 310/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834061 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2015 r.

I SA/Gd 592/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2834044 - wyrok z dnia 17 czerwca 2015 r.

III SA/Gl 1326/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828629 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

III SA/Gl 1322/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828525 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

I SA/Gl 32/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828512 - postanowienie z dnia 31 marca 2015 r.

III SA/Gl 1332/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828480 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

III SA/Gl 1331/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828435 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

III SA/Gl 1328/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828419 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

III SA/Gl 1327/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828287 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

III SA/Gl 1242/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2828309 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2015 r.