Court jurisprudences

VI SA/Wa 951/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151628 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 r.

V KK 112/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106155 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 594/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173155 - wyrok z dnia 13 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 897/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3161860 - wyrok z dnia 13 stycznia 2021 r.

XII 1Co 1600/2020 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3150069 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 r.

XI Ns 952/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 3174705 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 r.

XVII AmA 34/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3117975 - wyrok z dnia 13 stycznia 2021 r.

XXVII Ca 1722/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3169947 - wyrok z dnia 13 stycznia 2021 r.

XXV Ns 4/21 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115721 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 r.

16896/11, ILISAL v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

26957/19, KHAN v. DANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

29417/13, BOLDEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 stycznia 2021 r.

36345/16, L.B. v. WĘGRY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

37873/08, ANT v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

68470/12, NEYMAN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 stycznia 2021 r.

75763/17, BUDO v. ALBANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 1218/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3164561 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 1304/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3129972 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 173/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy

LEX nr 3160104 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 2163/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3169641 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 296/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3121258 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

New I C 3143/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie

LEX nr 3187434 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 45/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

LEX nr 3146330 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 653/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3153165 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I C 702/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3153168 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I Ca 420/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3129197 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I Ca 425/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3147500 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I CZ 86/20, Pojęcie nierozpoznania istoty sprawy - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114677 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I FSK 1353/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166812 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I FSK 299/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179455 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

I FSK 743/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179435 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II CO 280/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107537 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II CSK 503/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114674 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II DIZ 11/21 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3114655 - uchwała z dnia 12 stycznia 2021 r.

II DO 77/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106139 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II FSK 1034/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151692 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II GSK 1047/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166828 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II GSK 1603/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166459 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II GSK 1669/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146476 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II GSK 684/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146482 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II GSK 700/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129555 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II GSK 855/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166654 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

III Ca 843/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3175500 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

III CO 90/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106005 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

III CSKP 11/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106197 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

III CSKP 12/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106176 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

III CSKP 13/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106164 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

III FSK 2637/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117860 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

III FZ 54/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117897 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

III OSK 1137/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3107413 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

III OSK 151/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121502 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

III OSK 156/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121507 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.