Court jurisprudences

V KK 433/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586244 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KK 436/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2573010 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KK 438/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2590232 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KK 451/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569798 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KK 470/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2567914 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V KO 61/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2573007 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 63/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575854 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 64/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2573405 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 68/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572123 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 69/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569795 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 70/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575853 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 71/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572122 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KO 73/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569799 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KS 22/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569797 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KZ 45/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569794 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KZ 46/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570491 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KZ 48/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2573974 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V KZ 53/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2568633 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 1116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570684 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 1131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005781 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 1503/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570692 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 1556/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996667 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 1604/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992357 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 179/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570690 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 1888/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570688 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 286/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005095 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 383/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570691 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 395/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006755 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 403/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989386 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 427/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998245 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 569/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604142 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 582/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991320 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 594/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004552 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 690/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006613 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 692/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006919 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 716/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988549 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 795/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995124 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 796/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993633 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 90/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570689 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SA/Wa 974/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992932 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V SAB/Wa 63/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570686 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

V U 112/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2680527 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V U 372/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2606306 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V U 433/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2606304 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V U 951/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2606305 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

V U 976/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2608884 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XIII Ga 478/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2582553 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XIII Ga 491/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2583912 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XIII Ga 513/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2582549 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XIV C 399/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2589478 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XIV K 162/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2636470 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

X K 629/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622494 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

X P 484/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2576176 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

X P 812/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2582580 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XXIII Ga 1227/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2809507 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XXV C 1568/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2607191 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

XXV C 2455/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2586169 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

19291/07, GUERNI v. BELGIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

20546/16, SECRIERU v. MOŁDAWIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

23608/16, PETROV AND X v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

24451/12, GÜNGÖR v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

26438/15, MELETSIS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

26739/16, ILIĆ v. SERBIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

26892/12, WANNER v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

28009/10, BİLİNMİŞ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

30822/12, DAWIDOWSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

32038/17, SKOWROŃSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

36042/16, GAWROŃSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

37956/10, AUGUSTYNIAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

38740/09, MEHMET DUMAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

39804/06, LADY S.R.L. v. MOŁDAWIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

4031/16, ATROSHENKO v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

41820/16, LJAJIĆ v. SERBIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 października 2018 r.