Court jurisprudences

II SA/Po 409/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2989170 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Po 510/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570674 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Po 713/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570680 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Po 758/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2591262 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Po 795/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570681 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 1063/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579295 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579318 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 1137/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2990352 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 312/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2572064 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 585/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582238 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597895 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 781/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582239 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 790/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2992339 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 811/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2588997 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 869/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582240 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 873/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2988202 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 880/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2572065 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Rz 955/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579293 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 1006/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2576763 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 1011/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570659 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 1067/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573874 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570655 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2582257 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 746/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572069 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 749/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579325 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 767/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579306 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 792/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579307 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570656 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 863/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2582253 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573873 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 922/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570657 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Sz 987/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570658 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wa 1756/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2623200 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 332/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2626014 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 495/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2587893 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 504/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2990064 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 518/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577705 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 532/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3004219 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2588095 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 597/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2623194 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 598/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2623160 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 607/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2639110 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 608/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2651544 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2632706 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 671/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569863 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572904 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572905 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2639163 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 722/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2632709 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Wr 772/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2623173 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Bk 111/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2570648 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Bk 32/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2582227 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Łd 103/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2989206 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Łd 108/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2995819 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Ol 120/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573864 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Ol 121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573865 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Ol 68/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2572066 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Ol 76/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2579301 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Ol 78/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2582233 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Op 63/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2987791 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Po 104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570675 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Po 92/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2623181 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Po 99/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582258 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Sz 105/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2576764 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Sz 120/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573875 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Wa 210/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735874 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Wa 497/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2772992 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Wa 501/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2736000 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SAB/Wa 77/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773051 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II W 234/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 2742883 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II W 455/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2593623 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I KZP 8/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2018/12/78 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

I Ns 120/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2571805 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.