Court jurisprudences

III SA/Gd 580/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582250 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 581/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582251 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 582/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2583526 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 587/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2583527 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2583528 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 590/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2586895 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 591/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2586896 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 593/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2583529 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 616/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572901 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gd 626/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2583530 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 231/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586892 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 4/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570671 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 553/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586468 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 600/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582237 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 643/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2579313 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 662/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989053 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Gl 791/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2569902 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 506/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2583534 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 704/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3002649 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 732/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2570653 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 798/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2579300 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 803/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2582916 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 822/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3000645 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 850/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2586899 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 913/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2584838 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Kr 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2579309 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 1178/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580827 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 533/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2584177 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 620/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2993109 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 674/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2579296 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 677/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2586897 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 678/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3006512 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 679/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2994443 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2591460 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 832/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2573870 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Łd 833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587613 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 122/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601671 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 14/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2623124 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 1515/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568948 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 182/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992778 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 191/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997884 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 192/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996937 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 193/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997037 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 2149/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570670 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 2475/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570666 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 3024/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987392 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 4001/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2590774 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 4236/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569903 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 4257/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001952 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 4291/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2590792 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 44/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601657 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 48/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604218 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 6/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991436 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wa 7/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2623122 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wr 208/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2591813 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wr 241/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2989873 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wr 401/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2576766 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SA/Wr 788/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2576767 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III SAB/Wr 60/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597181 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III SO/Łd 13/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2569847 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III U 353/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2586144 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III UK 166/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2570484 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III UK 167/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2570488 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III UK 216/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570485 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UK 218/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2568623 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UK 219/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569785 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UK 220/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569784 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UZ 26/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572120 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UZ 27/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2568625 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UZ 28/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577365 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

III UZP 7/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575525 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II K 205/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2587815 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II K 236/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

LEX nr 2612134 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II K 276/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 2764071 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II K 337/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2582597 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II K 386/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim

LEX nr 3017435 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II K 39/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2618767 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II K 608/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2571014 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.