319/08, Prawo do nauki. Wychowanie seksualne w szkołach publicznych., W. DOJAN, A. DOJAN I D. DOJAN v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 września 2011 r. 319/08 Prawo do nauki. Wychowanie seksualne w szkołach publicznych.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.