Court jurisprudences

II Ka 402/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2577933 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II Ns 1607/14 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2585167 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II PK 245/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2569758 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 1146/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579287 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2580004 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 881/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2580006 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 884/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2580005 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 885/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582910 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 890/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582909 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 894/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582911 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 898/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2583508 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2583511 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 921/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2583509 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 923/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2583510 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 927/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584162 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 929/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584167 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584163 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 931/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584166 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 933/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584165 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 934/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584164 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 935/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584829 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584830 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Bd 937/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584828 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 192/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3000401 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 455/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2607480 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 488/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582903 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 503/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2579277 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 505/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2579279 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 518/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2590780 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 586/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582905 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582904 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 603/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586890 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Gl 816/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2590730 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Ke 576/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2573861 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Ke 584/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2573862 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Ke 794/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3006150 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Kr 1192/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2572056 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Kr 867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2572055 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Ol 608/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2570627 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Op 101/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2569834 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Po 135/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2572053 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Po 837/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2572054 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Po 84/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2572051 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Po 85/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2572052 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572060 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Sz 1016/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570633 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Sz 1034/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570634 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Sz 1064/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572057 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Sz 1096/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570636 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Sz 973/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3002055 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 100/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997993 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 1182/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735998 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 1379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735967 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 1487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735971 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 149/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735933 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 163/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002194 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 1782/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735949 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 308/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003377 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 323/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000568 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 332/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004881 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 371/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773024 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 523/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773041 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 573/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991117 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 62/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773070 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 63/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773037 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wa 956/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773029 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wr 199/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572895 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wr 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583507 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SA/Wr 708/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572898 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Ke 56/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2573854 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Sz 132/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570635 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Wa 260/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651528 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Wa 265/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651562 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Wa 271/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735860 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Wa 393/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735851 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Wa 491/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2772989 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

II SAB/Wr 38/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572897 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

II W 244/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2596600 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

I Ns 124/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2571806 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

I Ns 41/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2571508 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

I Ns 939/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 2578942 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

I OSK 119/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2584156 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

I OSK 1714/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2595593 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

I OSK 1908/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2584826 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.

I OSK 1909/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2584827 - postanowienie z dnia 26 października 2018 r.