Court jurisprudences

II SAB/Wa 470/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2646500 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

II SAB/Wa 480/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773050 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

II SAB/Wa 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773066 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

II SAB/Wr 46/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2632715 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

II SO/Ol 15/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2572041 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

II W 764/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

LEX nr 2581397 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I Nc 554/11 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie

LEX nr 3018254 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I Ns 248/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2572236 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I OSK 237/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736005 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I OSK 2954/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2626019 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 1007/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572020 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 1009/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573839 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 1472/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572021 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2571357 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2995197 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 569/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573838 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 600/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572037 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 601/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572038 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 602/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572039 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 712/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2571358 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gd 899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2572042 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 1012/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570598 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 1156/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570577 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 1193/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989146 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 1194/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2988874 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 182/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570582 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 513/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570585 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 514/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570586 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 515/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570587 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570588 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571367 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571368 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 566/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570575 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 675/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570591 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 81/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570573 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Gl 883/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570593 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 1008/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626027 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 1072/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607481 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 678/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607418 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 771/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2639262 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 830/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626046 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 891/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626168 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 911/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626063 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 917/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2599722 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Kr 937/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626044 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Lu 519/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2570569 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Lu 823/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2570570 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 1146/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2570560 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2570562 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 426/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2570563 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 455/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2584149 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 486/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2600027 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 490/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2584150 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 544/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2572043 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Łd 644/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2993680 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Op 210/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2571365 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Op 211/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2571351 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Op 40/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2571363 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Op 41/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2571364 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Po 408/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2571353 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 1002/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574111 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 1003/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574112 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 1004/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574113 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 1008/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574114 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 1016/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2570618 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 263/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2570617 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 763/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2572046 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Rz 935/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574110 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Sz 315/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2571355 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Sz 776/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2571356 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wa 1476/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2626058 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wa 1824/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2591650 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wa 497/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2577695 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wr 1486/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2573849 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wr 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584821 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wr 743/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584822 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wr 744/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584823 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Wr 849/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584824 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SAB/Gl 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570584 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

I SO/Gl 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571366 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

IV Ka 932/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2583210 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

IV Ka 969/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2583220 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

IV Ka 976/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2583216 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

IV SA/Gl 1051/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2570578 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.

IV SA/Gl 1203/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571373 - postanowienie z dnia 29 października 2018 r.