Court jurisprudences

I OSK 31/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599883 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I OSK 34/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2989179 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I OSK 3508/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2597445 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OSK 3538/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590787 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OSK 900/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2997140 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I OSK 918/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736006 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I OW 112/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599793 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OW 178/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573803 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OW 180/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573804 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1020/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580807 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1021/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580805 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1022/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580806 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1023/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573806 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1024/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573807 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1025/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773089 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1028/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773006 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1029/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772999 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1030/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773027 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1032/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590718 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 1033/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590546 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 570/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580804 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 994/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573780 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I OZ 995/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573781 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I PK 238/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570518 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I PK 239/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570505 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I PK 47/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570507 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I PK 48/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570514 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I PK 49/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570502 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Bk 800/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2571306 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Bk 801/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2571307 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Bk 802/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2571308 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Bk 986/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2571309 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Bk 987/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2571310 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Bk 988/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2571311 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gd 550/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2571332 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gd 716/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2586455 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gd 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2571303 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1202/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571288 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1203/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571289 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1204/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571290 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1205/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571291 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1206/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571292 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1234/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571293 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 1419/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571294 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 923/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571298 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Gl 966/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2571299 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 171/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576049 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576050 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576051 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 244/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2577693 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 257/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2989404 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 10/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2987826 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 1179/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573820 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 1180/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573821 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 1266/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573822 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 1267/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573823 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 728/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573817 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 729/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573818 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Kr 989/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573819 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Lu 556/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2572883 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Lu 701/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573812 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Lu 702/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573813 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Lu 703/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576055 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Lu 704/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576056 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ol 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2577694 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ol 584/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2571329 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ol 585/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2571330 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 476/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579988 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 477/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590160 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 478/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587838 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 495/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582206 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579989 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 522/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574104 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579990 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 552/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2583494 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 553/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2583495 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Rz 554/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2583496 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.