Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 5 lutego 2019 r.
31651/08
Prawo do poszanowania mienia. Obowiązek weryfikacji statusu podatkowego kontrahenta przez podatnika podatku VAT, który chce odliczyć wysokość podatku VAT zapłaconego kontrahentowi od należnego podatku VAT.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.