Court jurisprudences

I SA/Rz 857/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591272 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 865/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2588051 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 867/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591214 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 871/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2585694 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 872/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590195 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 878/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590155 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 880/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589902 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 881/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595715 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 885/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590211 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 892/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587925 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 893/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587993 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 895/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595740 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 899/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590025 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 900/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589882 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 906/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589829 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 907/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589934 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 908/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590014 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 909/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591193 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 913/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587973 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 914/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589964 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 915/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591210 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 916/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595650 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 921/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589838 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 922/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595652 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Rz 923/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595737 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Sz 424/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2602304 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Sz 469/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2583785 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Sz 470/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2590691 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Sz 706/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2574204 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1776/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2577634 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1811/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2576653 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1830/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995056 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 597/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018512 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 628/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101230 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 703/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999498 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 792/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997431 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wa 971/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018517 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Wr 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577647 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

IV Ca 447/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2667879 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

IV Ka 600/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2609364 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

IV P 21/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2600985 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

IV P 89/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2638359 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 732/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2995575 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.