Court jurisprudences

II SA/Lu 456/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2579208 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 463/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576677 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576641 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 496/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576642 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 698/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576631 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 699/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576632 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 749/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2577646 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 823/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2584765 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 824/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585712 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 825/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585713 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2586876 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576604 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 858/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576610 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 859/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576611 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 868/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2574203 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 879/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576613 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Lu 885/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2600039 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 546/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2585703 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 547/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587585 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 610/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2579213 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 618/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582154 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 643/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2583784 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 649/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2584790 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576626 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 675/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576627 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 702/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576628 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 854/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2987684 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576629 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Łd 960/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576630 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Ol 436/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2585711 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Ol 493/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2576614 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Op 462/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2584792 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Op 483/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2579206 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Op 540/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2576615 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Po 153/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2613772 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Po 230/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3000371 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Po 395/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2989422 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Po 460/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2735543 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Po 750/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2589868 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Po 760/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2601897 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1106/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582876 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1167/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576650 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576659 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2593980 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 889/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587574 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 923/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2593351 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Rz 953/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576648 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Wa 155/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579963 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1692/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735584 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.