Court jurisprudences

II SA/Łd 468/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2595585 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2574234 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2574235 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 536/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3001324 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 561/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587590 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2589158 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 586/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2989087 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 596/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2588023 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 626/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2584795 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2574236 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2574237 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 659/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3006088 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 767/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2574238 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2574239 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Łd 990/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3006330 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Ol 515/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2593276 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Ol 605/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2582181 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 155/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2589124 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 272/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2599780 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 277/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2588944 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 284/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2573712 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 298/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2587881 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 328/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591251 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 407/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2588999 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Op 416/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2589972 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 1183/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576695 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 1243/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576696 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 1252/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576687 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 192/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2591420 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 411/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582889 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 554/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576689 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 772/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576690 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 795/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576692 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 820/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576697 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Po 821/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576693 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Rz 486/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574243 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Rz 509/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587976 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Rz 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576707 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Sz 1138/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2574242 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632399 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Wa 75/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991792 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SA/Wr 126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577652 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SAB/Gd 71/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2603050 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 122/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2989569 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

II SAB/Op 79/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2577653 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SAB/Rz 74/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576703 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757931 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SAB/Wr 66/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2600021 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SO/Ol 14/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2579236 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SO/Op 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2573713 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SO/Po 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576694 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SO/Rz 20/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574245 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II SO/Wa 32/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735519 - postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r.

II W 39/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2680729 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.