Court jurisprudences

I OSK 3691/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582859 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 3815/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735461 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 3895/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591803 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 3913/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589870 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 893/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604894 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 989/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683223 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 998/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735491 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 114/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592543 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 116/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2605058 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 119/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588917 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 122/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600054 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 168/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589160 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 169/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604842 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 170/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592570 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OW 172/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599934 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1044/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588928 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1045/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589025 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1047/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589168 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1048/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591625 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1049/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591741 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1050/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582862 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1051/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582860 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1052/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2605035 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1053/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582861 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 1056/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604893 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 784/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591755 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 785/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591596 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 857/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2605094 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OZ 963/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589084 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Bd 163/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577621 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Bd 763/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2587569 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Bd 764/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2587570 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gd 297/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2576561 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 1291/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582132 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 1411/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576585 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 161/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600452 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 622/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600650 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 684/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2589036 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2588980 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 686/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2589076 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 689/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600651 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 889/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2584746 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Gl 94/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2589898 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 202/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576567 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 203/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576568 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576569 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 299/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2991761 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 315/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3006147 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 329/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3000097 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 336/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2988480 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 341/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2591248 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 344/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2591311 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 345/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576584 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 348/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2591194 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 362/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2591396 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 366/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3003841 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 378/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2990529 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Ke 410/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576545 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1003/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613796 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1004/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629262 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1010/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2605005 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1121/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613713 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 637/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2997020 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 855/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629078 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 856/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629377 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 889/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613786 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 915/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613724 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 974/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2583770 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 976/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2599921 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 993/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604886 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 994/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608057 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 995/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604976 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Lu 263/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576529 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Lu 275/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576530 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Lu 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576531 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Lu 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576532 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Lu 513/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585693 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.