Court jurisprudences

VI SA/Wa 1859/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101222 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 24/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002626 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

VI U 25/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2667308 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V K 911/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2601353 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V Ka 489/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

LEX nr 2684805 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V Ka 586/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

LEX nr 2673059 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V KK 236/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575548 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1140/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586860 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1141/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989961 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1262/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998234 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1327/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001394 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1358/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992471 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1451/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991010 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1635/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998181 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1636/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998868 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 178/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000675 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 245/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002612 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 352/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994597 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 506/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988427 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996175 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 530/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001651 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004560 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 611/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987309 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989915 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 629/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996064 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 712/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003370 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 752/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005424 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 829/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991385 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 922/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004903 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V SA/Wa 960/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006834 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V SO/Wa 16/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001124 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

V U 147/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2609302 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

V W 300/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2593048 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

X C 2153/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2588745 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

X GC 1661/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2610447 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

X GC 659/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2665923 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

XIII Ga 398/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2585421 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

XIII Ga 690/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586090 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

XIII Ga 746/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586084 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

XIII Ga 747/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586085 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

X K 901/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622538 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

XVIII C 385/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2623993 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

XXIII Ga 1095/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3052867 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

XXIII Ga 1234/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2923504 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

XXIII Ga 1317/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2809498 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

XXIII Ga 1379/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2923501 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

XXIII Ga 538/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2809502 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

XXVII Ca 2163/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2687889 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

20419/07, AYDIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

28969/15, MALIK v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

29744/12, NIKAS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

38663/07, YILMAZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

42902/11, AYAYDIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

46049/14, POPOV v. ARMENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

52548/15, K.G. v. BELGIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

53743/11, APAKI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.