Court jurisprudences

II SA/Rz 743/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2588024 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Rz 777/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589138 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Rz 783/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598774 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Rz 798/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2588092 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Rz 799/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598745 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Rz 807/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2995956 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Rz 818/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2603102 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Sz 1051/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2632438 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Sz 337/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629187 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Sz 738/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603105 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Sz 926/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603044 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1662/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735566 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wa 366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074877 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wa 565/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735504 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wa 567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989910 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wa 568/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989223 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wa 678/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757929 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wr 116/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579139 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wr 118/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579140 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wr 292/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2587539 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wr 293/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2587540 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wr 416/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2580753 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Wr 715/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579141 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Gd 100/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2576433 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Rz 100/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580743 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Rz 80/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580741 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Rz 83/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598981 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Rz 96/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590141 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 294/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757941 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 327/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735499 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 333/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683252 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 335/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735495 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 338/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757962 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 385/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757961 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 448/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735550 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 460/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757936 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SAB/Wr 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579941 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SO/Gl 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576483 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SO/Wa 51/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683219 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 126/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577461 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 350/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/5/66 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 351/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578227 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 437/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577460 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 437/17 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578222 - zarządzenie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 467/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577463 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 468/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577457 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 469/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577462 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 470/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578219 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 471/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578228 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 472/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578229 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II UK 473/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577464 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II W 482/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

LEX nr 2612804 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I Ns 179/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2589488 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I Ns 8/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2601209 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1013/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599001 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1021/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629258 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1122/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629163 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1179/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599020 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1239/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629254 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1244/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632478 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 1276/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632431 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 245/08 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2577594 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 2762/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2946152 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 2838/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2974475 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 2869/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2603673 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 2870/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2603739 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 2871/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2603968 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 312/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629202 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 3653/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582097 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 3807/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591634 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 3829/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583745 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OW 120/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629136 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OW 123/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2595564 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OW 124/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2579126 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I OW 125/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632462 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.