Court jurisprudences

IV SA/Po 921/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598756 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Po 958/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576459 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Po 985/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576461 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1150/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999357 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580733 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1478/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998340 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1497/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995962 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1529/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999907 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1602/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998980 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1615/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002413 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1640/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996080 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1659/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000655 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1684/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004615 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1729/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988690 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1818/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989113 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1848/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992876 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1849/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993911 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1850/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002088 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1851/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993407 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004078 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1855/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998720 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1889/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993452 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1918/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001026 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1983/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990301 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2009/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990950 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2040/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993395 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2063/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002099 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2113/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993806 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2192/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004569 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2220/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000328 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2256/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002621 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2451/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995623 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2521/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987495 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2522/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987882 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2574/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001416 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2748/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996486 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2777/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994309 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 3102/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988451 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 3283/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993695 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 739/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994520 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 784/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994822 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wr 259/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2993041 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SA/Wr 278/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579138 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 118/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576476 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 164/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576481 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 167/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600451 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 168/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600594 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 170/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586401 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 345/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011799 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 378/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002311 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 417/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004960 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 434/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735482 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Wr 2/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579135 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SAB/Wr 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579136 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV SO/Gl 32/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576480 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

IV U 12/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2618120 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV U 1573/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2631148 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV U 158/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2617743 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV U 298/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2612782 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV U 641/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2612728 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IV U 642/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2621494 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IX GC 2511/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3128313 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

IX U 1121/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2626147 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

Ts 28/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/9 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

Ts 7/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/6 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V CO 243/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577454 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V CO 244/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634116 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V CO 245/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634170 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V CO 246/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577453 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V CO 247/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577452 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V CO 249/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577451 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

VI GC 1206/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2606360 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI GC 1254/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2601343 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI GC 1437/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2606362 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI GC 149/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2620898 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI GC 829/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2606357 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Gz 344/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669499 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

VIII C 1076/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2601074 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VIII C 597/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2601016 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VIII Ga 452/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2593082 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VIII GC 235/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2602562 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.