Court jurisprudences

I SA/Kr 918/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613704 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Kr 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629178 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Kr 941/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2632429 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 512/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2582091 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2999387 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 523/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597673 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 526/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604848 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 535/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3002117 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2994121 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 541/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2606774 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2606819 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Lu 670/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576414 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Ol 334/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2576415 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Ol 553/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2593288 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Ol 564/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2577538 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Ol 602/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2592639 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Ol 684/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2578710 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Ol 881/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2577537 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Op 186/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597096 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Op 241/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2592577 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Op 242/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2592622 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Op 244/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2585057 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Op 304/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2586399 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577542 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 548/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577543 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 617/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2579920 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577554 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 659/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577555 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 660/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577556 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 796/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2579919 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 803/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577557 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Po 848/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2992489 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 1044/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579933 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 701/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576429 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 848/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591392 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 849/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595732 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595561 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 855/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591144 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 856/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591331 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 861/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595739 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 862/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590082 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 863/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591181 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 866/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590120 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 868/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595759 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 870/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591252 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 873/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589910 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 875/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591449 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 876/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591415 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 877/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590205 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 879/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591324 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 882/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595510 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 883/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590002 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 890/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590067 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 891/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589893 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 894/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587994 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 896/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595784 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 898/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595688 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 903/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589990 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 905/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587974 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 910/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591155 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 911/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590042 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 912/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591273 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 917/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2588044 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 918/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589816 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 919/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591296 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 924/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595549 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Rz 925/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591302 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Sz 345/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597442 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.