Court jurisprudences

IV SA/Gl 1005/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578702 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 1223/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586808 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 252/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613023 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 254/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613103 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 255/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613078 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 536/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577497 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 596/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2590144 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603800 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 655/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600666 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 750/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578698 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 78/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2592653 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 347/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2597304 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2597336 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 766/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003165 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 766/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2987560 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 767/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2993106 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 814/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586393 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 818/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2987275 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2593830 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 111/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002742 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1194/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996029 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1442/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998643 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1448/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001689 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1449/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993031 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003494 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011785 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1541/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999806 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996658 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1596/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995967 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1883/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006102 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1941/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011801 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1981/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998565 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1995/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004362 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2110/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032599 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2172/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000041 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2399/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004484 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2416/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999177 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989362 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2664/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990410 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2988/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989814 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 3265/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997368 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 389/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990927 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 586/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002138 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 62/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005359 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 659/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000192 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 821/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987330 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 186/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600684 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 187/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2589958 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Po 173/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2593905 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 225/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001656 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991481 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 300/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999801 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 301/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003708 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 383/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998034 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 402/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991430 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 403/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004825 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 415/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987435 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 416/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987835 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 419/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989822 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 427/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990527 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SAB/Wa 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991614 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV U 113/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2613668 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV U 33/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2584484 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV U 351/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2587211 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV U 94/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2613666 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IX C 1091/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3049516 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IX C 812/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3049520 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IX Ca 525/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2595428 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

SK 5/14 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/66 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.