Court jurisprudences

VII SA/Wa 1940/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995887 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 1964/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779617 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 291/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992064 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 292/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992255 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 359/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004479 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 382/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002189 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 424/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987572 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 433/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992349 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 434/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001315 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 448/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004612 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592640 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 468/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004265 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 492/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004899 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 493/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000445 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992465 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 585/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006113 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 712/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997381 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 262/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2691153 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 483/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2673290 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 556/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2613420 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 652/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2689165 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 713/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2689150 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 759/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2691154 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VII U 782/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2691159 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 1615/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634849 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 1645/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634872 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 225/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2632556 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 409/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2605213 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 621/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2620955 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 710/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2673628 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 714/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2670010 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 732/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2707003 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 747/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2704243 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 749/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2702021 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 776/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2616099 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 862/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2638980 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 890/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2701497 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 900/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009504 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 906/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2616104 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 934/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2680914 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Ka 941/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2702989 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI Nsm 1503/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2582587 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1136/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2595587 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1139/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001126 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1198/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988348 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1237/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2597398 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1320/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987407 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1432/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001003 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1462/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003634 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1540/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988382 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1571/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586402 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2603981 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 276/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000338 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 880/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990606 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 886/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629259 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

VI U 1353/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2620937 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 328/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577450 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 391/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577449 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 412/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2587711 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 451/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578238 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 468/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577459 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 477/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603300 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 480/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577455 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 494/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575874 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V KK 497/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575873 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1073/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999587 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1173/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992724 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1417/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997078 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1491/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997001 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988214 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1657/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001670 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 568/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996970 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586831 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 718/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993996 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 797/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993364 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 824/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994131 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 843/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990082 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 896/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005992 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 897/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990458 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 930/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989255 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V SA/Wa 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006321 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V U 167/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2601264 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V U 421/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2601258 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

V U 524/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2601281 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

X GC 1050/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666263 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

X GC 981/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666229 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

XII C 312/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2613393 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

XII C 880/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2578808 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.