Court jurisprudences

I SA/Sz 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597974 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Sz 782/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2577495 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Sz 94/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603781 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Sz 95/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597835 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 162/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005732 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 163/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990171 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 164/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993122 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 165/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032605 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1793/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001563 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1830/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006243 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1855/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600049 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 2249/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998581 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 729/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995369 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 789/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000556 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 791/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629217 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 809/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990114 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 822/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000394 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 853/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992678 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2606798 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 855/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991015 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 879/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997536 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 654/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2632447 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 746/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607574 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 747/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2608740 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 748/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2612266 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 749/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2612321 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 817/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2997473 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wr 838/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2608643 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SO/Ol 4/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2578686 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I UK 293/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2577419 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I UZ 33/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577414 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I UZ 34/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577408 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I UZ 38/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577415 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I UZ 40/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577416 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I UZ 41/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577417 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

I UZ 42/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577418 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV Ca 637/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2603196 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV Ca 646/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2603203 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV CZ 92/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577423 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV P 304/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2685091 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV P 42/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2638371 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV P 83/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2625536 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV P 89/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2602539 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 1005/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578702 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 1223/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586808 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 252/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613023 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 254/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613103 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 255/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613078 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 536/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577497 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 596/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2590144 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603800 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 655/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600666 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 750/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578698 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 78/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2592653 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 347/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2597304 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2597336 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 766/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003165 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 766/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2987560 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 767/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2993106 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 814/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586393 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 818/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2987275 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Po 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2593830 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 111/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002742 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1194/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996029 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1442/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998643 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1448/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001689 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1449/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993031 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003494 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011785 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1541/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999806 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996658 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1596/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995967 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1883/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006102 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1941/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011801 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1981/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998565 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1995/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004362 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2110/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032599 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2172/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000041 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2399/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004484 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2416/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999177 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 2441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989362 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.