Court jurisprudences

I SA/Bd 749/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2591604 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Bd 750/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2597422 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Bd 760/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2603911 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Bd 86/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582808 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gd 413/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2581984 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gd 927/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2580616 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gd 952/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2587508 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gd 983/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2581985 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gl 591/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600663 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gl 782/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586368 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Ke 257/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2580626 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Ke 395/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2580627 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Ke 396/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2580628 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 104/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735449 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1098/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611776 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1099/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611519 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1163/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611690 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1176/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611772 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1228/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3001127 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1320/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735310 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 227/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2605025 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 266/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2683216 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 275/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611526 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2632419 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 650/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2611863 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 661/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2597898 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 880/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2619645 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 939/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2999489 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 949/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2635798 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Łd 624/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582003 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Łd 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582004 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Po 813/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2585036 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Po 816/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2585037 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Rz 562/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591339 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Rz 635/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2594033 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Rz 641/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2595806 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Rz 805/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589809 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Rz 986/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581999 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Sz 646/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2581998 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Sz 732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2587916 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Sz 774/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2580615 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Sz 847/09 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2581997 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Wr 362/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2995343 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.