Court jurisprudences

I SA/Ol 834/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108130 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 835/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108109 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107401 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 10/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107469 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 192/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107420 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 193/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107455 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 194/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107459 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 195/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107462 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107404 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107434 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107443 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 383/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107428 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107456 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 9/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107432 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111638 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 389/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111625 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 390/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111629 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 773/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107664 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 607/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124190 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 625/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3149003 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 645/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124315 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3118173 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129704 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 489/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129743 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 520/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129903 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3146225 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

New IV Ca 166/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3187767 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 226/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111730 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 228/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111718 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 251/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111703 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 459/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111752 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 558/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107522 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 719/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177832 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 1923/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3156962 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 1924/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3156845 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2305/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3158712 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2330/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166820 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2761/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166512 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

V CO 258/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107878 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

V GC 2463/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3164378 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII GC 590/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3153328 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII SA/Wa 482/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179467 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII SA/Wa 509/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113022 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII SA/Wa 510/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113079 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII SA/Wa 511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113035 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII SA/Wa 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113122 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

VIII U 1002/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129250 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

VI SA/Wa 2359/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173323 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

VI SA/Wa 983/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151662 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

V KK 194/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114862 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

V KK 281/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111759 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

V KK 619/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112934 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 502/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173258 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 721/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166707 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 752/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173168 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

XVI GC 17/21 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3150133 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

New XXIV C 709/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3187756 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I ACa 226/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3172510 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I ACa 986/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3121279 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I C 1079/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3118500 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I C 1571/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 3120049 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I C 1586/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3120033 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I C 173/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3162937 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I C 2/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3114778 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.