Court jurisprudences

II GSK 3827/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582818 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 3871/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632420 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 3907/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2593897 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 4259/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608244 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 5218/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592700 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 5229/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592707 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 5244/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606811 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 5372/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606661 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 846/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606878 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 287/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592574 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 393/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580637 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 394/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580638 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 395/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580639 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 396/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580640 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 397/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592675 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 398/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592518 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 399/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592776 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GZ 400/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592553 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III AUa 345/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2617820 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III C 1339/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2751861 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1093/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2621508 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1212/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620663 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1222/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2621507 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1280/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620682 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1281/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2621519 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1327/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2621523 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 1355/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620696 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 189/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620674 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Ca 864/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2627901 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III CO 110/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579548 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III CO 111/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579545 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III CO 112/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579551 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III CO 113/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579550 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III CO 114/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579546 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III CSK 173/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580213 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Cz 1113/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2605456 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Cz 1384/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2750317 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Cz 1426/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2605435 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III K 2157/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2704117 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III Kow 1256/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3050250 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Kow 1317/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036219 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III Kow 1443/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3050227 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III PK 11/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579547 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III PK 114/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/5/54 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III PK 12/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579564 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III PZ 11/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2579565 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III S 254/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2606491 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 1004/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3002404 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 1405/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2996908 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 1466/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2597430 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 1579/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588057 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 235/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3004650 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 526/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2589922 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 815/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2585935 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Kr 962/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2593281 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 298/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599726 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 326/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2605120 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2993349 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 367/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2602299 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 368/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2602450 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 369/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2602410 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 384/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2993522 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 387/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604825 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597114 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 431/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2632423 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 432/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2632464 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 433/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599743 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 434/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599890 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 435/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2632373 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 447/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599807 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Lu 472/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3003045 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Łd 675/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2591219 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Łd 715/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2590151 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Łd 717/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2591734 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Łd 796/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2597664 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Łd 798/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587977 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Łd 821/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587507 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Po 417/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2589864 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Po 418/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639252 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

III SA/Po 457/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2589933 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.