Court jurisprudences

VI SA/Wa 1042/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2602065 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1072/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2974550 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1158/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005769 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1327/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2614334 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1349/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011803 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1469/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2635797 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1545/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994474 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2635823 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1585/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584384 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1883/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600047 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1948/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584385 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1950/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584383 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 2372/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002295 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 786/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005389 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 800/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616880 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 995/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639135 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VI U 1497/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2601477 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V K 1001/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2616753 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V P 104/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2666444 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1000/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000130 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1060/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997410 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998203 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1192/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000618 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1277/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989273 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1417/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999811 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1587/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001585 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988652 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1819/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001859 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 385/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989786 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 428/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992034 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 437/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003018 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 51/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990060 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 593/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006145 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 666/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994924 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991401 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 709/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990481 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988273 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 788/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996564 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 792/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999049 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SAB/Wa 14/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990493 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V SAB/Wa 16/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993577 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

V U 378/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2613594 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V U 490/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2609301 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V U 925/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2609502 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 3666/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705906 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 3698/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705903 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 3730/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705917 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 3897/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705904 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XII Ga 783/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2612793 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XIII Ga 445/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2600901 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XIII Ga 462/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2600896 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XIV C 1287/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2593557 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X K 256/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622478 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X K 91/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622530 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XVII Ama 143/11 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2595472 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XVII AmE 221/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2635035 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XVII AmE 281/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2635021 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XVII AmE 289/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2632611 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XXI Pa 344/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2625702 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XXI Pa 346/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2618760 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XXI Pa 347/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2618763 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XXV C 393/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3052882 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

XXV Ns 209/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026727 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

11467/15, S.N. v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

12708/16, W.M. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

15401/07, BEYAZKAYA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

16711/15, MOHAMMAD v. DANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

20102/13, A.S. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

25280/16, E.D. v. MOŁDAWIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

29162/14, POPOVA v. MOŁDAWIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

30764/13, RAZIGDAD v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

31943/08, TOPALAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

31959/13, PULFER v. ALBANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

36196/16, A.I. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

42517/15, YURDAER v. DANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

42702/09, GÜL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

42710/09, ATMIŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

44116/12, HERRIE v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.