Court jurisprudences

II SA/Po 900/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590615 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1035/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2995749 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1056/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598712 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1080/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2613099 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1090/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591646 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1186/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581917 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581918 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1243/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581919 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1270/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581920 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1271/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581921 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1272/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581922 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 596/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581956 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2601898 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 706/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580595 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 824/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580598 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 868/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598720 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 892/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2996081 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 907/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3002351 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 908/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2993469 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 913/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2616847 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3001991 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 1009/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2990543 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 1162/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2585026 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 501/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2990604 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 501/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2590580 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 661/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3004824 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 684/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593886 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 726/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603026 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 784/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2589012 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 785/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2590650 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 857/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597919 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 874/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593824 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 916/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2592737 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 940/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593144 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 949/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2605054 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 953/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2989383 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1025/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735374 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1053/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002043 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1057/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991636 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1063/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735329 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735314 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 399/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989836 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 490/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757865 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2656980 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 866/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757887 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 45/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2590224 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 117/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616878 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 118/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2603961 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 119/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2989489 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 122/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2997349 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 127/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2999641 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 133/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2602413 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 141/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597690 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 242/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757880 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 340/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757874 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 341/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011798 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 367/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757892 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 388/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002968 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757890 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996629 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 429/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757864 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 436/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757837 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 462/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757891 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990926 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 510/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757901 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 599/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3060319 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 78/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735301 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wr 75/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2656992 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SO/Op 17/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2583714 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SO/Rz 23/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581957 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SO/Wa 35/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2656984 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II W 172/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2592999 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.