Court jurisprudences

II SAB/Po 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639200 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Po 120/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616899 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 349/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2657018 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 395/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757900 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 404/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735339 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 418/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735391 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 579/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757886 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 609/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735363 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 665/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653874 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 363/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/5/67 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 474/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580535 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 475/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580534 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 476/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580536 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 477/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580552 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 478/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580556 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 479/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580557 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 480/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580531 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 481/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580533 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II UK 482/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2580532 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I Ns 432/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2606402 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 101/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735418 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 106/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632342 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 2/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2602311 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 244/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582796 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 2768/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601948 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 2885/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2946134 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 2913/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653862 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 2947/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617550 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 3979/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583691 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 4028/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735390 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 46/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735392 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 50/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617677 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 51/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632402 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1116/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2587854 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1121/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604873 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1122/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583692 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1123/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583693 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1127/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2605099 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1141/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583694 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OZ 1142/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583695 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Bd 615/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2581858 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Bd 694/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2581852 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Gl 606/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600708 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Gl 666/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3004439 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Gl 716/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989348 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Gl 844/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3004438 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Gl 984/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2988425 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 279/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2992760 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 356/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2590652 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 370/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3002784 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 371/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3000138 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 382/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2589204 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 392/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2584378 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 61/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2990398 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Ke 678/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2987600 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 38/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604883 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 422/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606966 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604796 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 805/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607363 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 821/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607377 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608332 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 930/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608316 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 114/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2584362 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 225/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2606857 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 360/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581853 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 493/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2606647 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 579/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585015 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 602/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581854 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Lu 678/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2584360 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.