Court jurisprudences

III SA/Gl 424/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601902 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 425/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600657 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 429/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600601 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 430/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600586 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 438/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600444 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 439/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600554 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 440/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600696 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 458/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600508 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 617/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2612281 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 671/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2988827 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 913/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2991363 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Kr 782/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2996933 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Kr 860/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2590678 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 201/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2993596 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 202/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2995164 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 203/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3006886 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 248/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2584394 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 325/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581900 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 362/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581894 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 546/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581902 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581903 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Lu 572/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581931 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Łd 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2590083 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 118/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992217 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 129/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998578 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 139/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992850 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 168/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000028 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1682/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582803 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 174/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992168 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 183/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735375 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1882/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581962 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1979/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581924 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 21/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989227 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2156/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581963 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2176/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581928 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 218/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2611336 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 22/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988268 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2206/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990003 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2225/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582804 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2226/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582805 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2227/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582806 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 228/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2614295 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2429/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581964 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 244/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2612214 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2460/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988777 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 250/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989375 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 258/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632360 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2580/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586362 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 284/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994161 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 299/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616819 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 308/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639187 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 337/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992810 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 3533/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581958 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 4090/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581959 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 422/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006515 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 438/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999929 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997747 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 539/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999149 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 607/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581923 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 68/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616909 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 69/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683227 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 693/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999796 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988409 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 79/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735316 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991371 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 965/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006845 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 966/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995201 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 974/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581960 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wr 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583697 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wr 323/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583716 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wr 487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583719 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SAB/Lu 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2581901 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III SAB/Wa 37/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632350 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III U 164/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2621615 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III U 341/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2625136 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III U 460/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2621616 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III U 484/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2602586 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.