Court jurisprudences

II SAB/Rz 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108384 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 203/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108327 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 215/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108331 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 218/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108334 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SO/Gd 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108082 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SO/Po 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179452 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II W 201/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3171202 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

II W 689/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3118297 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

I Ns 582/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 3120885 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I Ns 918/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3121260 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I OSK 2164/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149088 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

I OSK 2651/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113094 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I OW 203/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113001 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I OZ 1100/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117911 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1048/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3112443 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1201/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3112508 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108111 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 978/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3112486 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1225/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107671 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1344/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107602 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107638 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1349/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107653 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107598 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1598/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108330 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1608/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108342 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1609/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107433 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1610/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107463 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1630/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107648 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1653/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107616 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1659/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107600 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1684/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107421 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1685/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107450 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1686/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107460 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 425/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107473 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 426/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107445 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 427/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107416 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 428/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107394 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 429/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107453 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 828/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107668 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 829/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107613 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 830/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107617 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Kr 888/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179526 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 828/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108127 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 829/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108101 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 830/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108116 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 834/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108130 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 835/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108109 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107401 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 10/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107469 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 192/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107420 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 193/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107455 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 194/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107459 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 195/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107462 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107404 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107434 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107443 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 383/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107428 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107456 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Op 9/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107432 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111638 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 389/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111625 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 390/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111629 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 773/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107664 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 607/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124190 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 625/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3149003 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 645/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124315 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3118173 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129704 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 489/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129743 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 520/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129903 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3146225 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

New IV Ca 166/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3187767 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 226/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111730 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 228/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111718 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 251/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111703 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 459/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111752 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

IV KK 558/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107522 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.