Court jurisprudences

II SA/Ol 723/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2591382 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Ol 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2582784 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Ol 729/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2582785 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Ol 790/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2582786 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Ol 791/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2585011 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 199/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2611461 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 315/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2593380 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 394/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3005388 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 400/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2588946 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 504/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2581856 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 73/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2599867 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 74/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597669 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Op 75/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597651 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 318/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2635802 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 356/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639202 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 434/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2585012 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2611495 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 525/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2606688 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 550/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2592766 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 606/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2599837 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 625/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2603602 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2584359 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2583690 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 776/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2608215 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 864/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587955 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 920/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639100 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 923/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587938 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 926/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616806 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 929/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588090 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 932/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616876 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 933/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639253 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588033 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 952/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582788 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1011/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608329 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1018/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2614306 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1032/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2612192 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1041/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2612356 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1163/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2989480 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 429/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598837 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 882/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3002932 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 883/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2993814 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 885/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2999528 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 915/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2993379 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 950/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2601925 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 991/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597086 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Rz 999/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597008 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1260/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735308 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1369/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993065 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1449/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995857 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1526/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2589884 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1538/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653841 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3060313 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1592/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3060316 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1694/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639237 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735347 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1838/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735428 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 661/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001347 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 686/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757897 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 738/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994737 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 749/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002473 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wa 773/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757850 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wr 770/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2632421 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Wr 806/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3002356 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Bd 59/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2589058 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Bk 100/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2581862 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Bk 115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2583689 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Ke 60/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2581878 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 149/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2605100 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 150/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2603656 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 153/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2591724 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 142/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597641 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Ol 82/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2582783 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Op 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2584355 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Op 76/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2595796 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Po 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639200 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Po 120/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616899 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 349/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2657018 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 395/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757900 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.