Court jurisprudences

III SA/Wa 1139/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584352 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 133/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992431 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1448/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586353 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2602399 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 163/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988795 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1939/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990590 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 1973/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582775 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2177/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2587475 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582776 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2311/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582777 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2474/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582778 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2475/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582779 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2482/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2587476 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2555/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2595508 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582780 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005918 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2737/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2585915 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 2864/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586352 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 291/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996067 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 386/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2974558 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 743/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584351 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 934/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735448 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III U 353/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2625138 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III U 483/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2625139 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II K 176/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2747695 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II K 291/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ropczycach

LEX nr 2766140 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II K 318/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wolsztynie

LEX nr 2763828 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II K 384/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2603204 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II K 787/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2944334 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II K 819/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2610042 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II Ka 267/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2618709 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II Ka 316/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2601228 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II Ka 319/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2601231 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II Ka 509/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2602537 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II Ka 54/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2600958 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II Ns 76/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026718 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 1469/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653901 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 1537/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735323 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 1928/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611234 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 2174/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589888 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 2900/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611512 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 2909/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611635 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 2911/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653831 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 3126/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607370 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 592/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2586350 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OZ 1179/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590167 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OZ 1182/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590091 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OZ 1190/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589961 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OZ 1194/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590142 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II OZ 1196/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2590071 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II PZ 24/16 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2581236 - zarządzenie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Bk 599/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2583680 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 282/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2988149 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600633 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 663/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600706 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 680/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600548 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2590722 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 706/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600513 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 731/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600429 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Gl 847/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2602885 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1348/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2585007 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Kr 632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2584999 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 139/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582760 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 623/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2997937 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 624/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3006569 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 714/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587478 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587479 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 777/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2599931 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 789/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2585005 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Łd 995/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2583678 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Po 1226/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587480 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Po 412/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587481 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Po 505/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587482 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1184/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2583686 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1200/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582774 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1222/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2583687 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Sz 577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2632460 - postanowienie z dnia 23 listopada 2018 r.