Court jurisprudences

II SA/Sz 784/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2589012 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 785/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2590650 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 857/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597919 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 874/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593824 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 916/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2592737 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 940/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593144 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 949/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2605054 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Sz 953/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2989383 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1025/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735374 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1053/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002043 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1057/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991636 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1063/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735329 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735314 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 399/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989836 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 490/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757865 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2656980 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 866/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757887 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 45/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2590224 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 117/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616878 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 118/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2603961 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 119/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2989489 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 122/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2997349 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 127/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2999641 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 133/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2602413 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 141/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597690 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 242/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757880 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 340/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757874 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 341/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011798 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 367/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757892 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 388/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002968 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757890 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996629 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 429/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757864 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 436/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757837 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 462/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757891 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990926 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 510/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757901 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 599/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3060319 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 78/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735301 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Wr 75/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2656992 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SO/Op 17/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2583714 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SO/Rz 23/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2581957 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II SO/Wa 35/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2656984 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

II W 172/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2592999 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II W 304/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2944301 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II W 350/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zakopanem

LEX nr 2721121 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I Ns 223/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Pułtusku

LEX nr 2612714 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I Ns 239/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2605304 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I Ns 331/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2606392 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I Ns 370/14 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2605379 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I Ns 498/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2602529 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 111/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619637 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 113/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598847 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1241/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608650 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1253/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2639105 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1280/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619725 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1283/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2632397 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1349/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735370 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1357/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608835 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1385/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3004009 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1386/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2990297 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 1387/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2989295 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 245/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619734 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 2490/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2581965 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 2734/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2597941 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 2945/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611260 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 33/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619692 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3659/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580589 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3660/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580590 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3766/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580592 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3896/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580593 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3897/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2580594 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3917/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2584386 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3969/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611451 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.