Court jurisprudences

II SA/Łd 856/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2595538 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Łd 896/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3001677 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Łd 978/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2586321 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2587044 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 692/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2603795 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 701/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2604662 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 712/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2587045 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2588082 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 736/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2587046 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 753/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2585861 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ol 760/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2993572 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Op 318/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2603087 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Op 482/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2584912 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Op 503/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2584914 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 230/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2585852 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 531/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2614759 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616252 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 575/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2599753 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 610/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587954 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 650/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616606 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 737/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3006338 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 738/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2608318 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 739/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2988592 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 816/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2585851 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 903/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587441 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 925/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587447 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Po 931/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587442 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1216/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2585866 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1237/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2653823 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Rz 742/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2617225 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 334/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2602390 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 430/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3003086 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 764/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603997 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 870/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603120 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 881/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604013 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 882/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597915 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 897/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3003160 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 900/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2588069 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 909/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3005782 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 919/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2735381 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 938/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2599996 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 957/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3000620 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Sz 958/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3004999 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1003/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999375 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1249/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2657027 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997049 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1751/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735300 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1756/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735336 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1928/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735410 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1967/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653884 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 242/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735358 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 285/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735396 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 431/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757893 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 454/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995200 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 465/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991092 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 494/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992538 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 498/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002605 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 531/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000191 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 545/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005831 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wa 554/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757845 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wr 289/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606689 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wr 327/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2589954 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wr 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606909 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Wr 827/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2590099 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.