Court jurisprudences

II SA/Wr 808/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2602479 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SA/Wr 821/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606870 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Bk 98/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2587434 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Gd 93/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2586299 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 108/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588105 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 166/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588030 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Op 40/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2585827 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Sz 143/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2586310 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 345/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992421 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 384/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757852 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 397/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757830 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 539/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757856 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 542/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735357 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 576/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735427 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991804 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032595 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 710/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639198 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SO/Bk 26/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2587436 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SO/Op 11/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2585828 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SO/Po 11/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587439 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SO/Sz 29/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593364 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SO/Wa 54/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2656995 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SO/Wa 55/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2657024 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I Ns 149/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3026816 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I Ns 536/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2603206 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OSK 2466/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588937 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OSK 300/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608800 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I OSK 36/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624511 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I OSK 829/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2593170 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 181/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592745 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 182/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608636 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 183/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608733 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 184/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2593855 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 185/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601942 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 188/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2595619 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 189/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608664 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 191/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608702 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OW 192/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608621 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OZ 1042/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2586312 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OZ 1146/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589186 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OZ 1147/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588965 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OZ 1148/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589060 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OZ 1149/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588952 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I OZ 320/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2586311 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I PK 4/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586012 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Bd 675/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2987365 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Gd 1036/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2586301 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Gd 925/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2587437 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Lu 616/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585826 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Łd 197/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2617238 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Łd 409/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2586304 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Łd 483/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2586305 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Łd 646/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611244 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Ol 676/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2586306 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Ol 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2586307 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Po 867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2589075 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Rz 809/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2602920 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Sz 385/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2586309 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1214/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600475 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1348/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990465 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1374/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990586 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1486/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000082 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1487/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005103 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1548/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2611449 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1635/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757870 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 848/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074870 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 890/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995236 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 914/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018516 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wa 930/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2606696 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wr 170/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606928 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wr 172/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2639263 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wr 173/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2639209 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Wr 179/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2611307 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I UK 380/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586011 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

I UZ 52/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586013 - zarządzenie z dnia 30 listopada 2018 r.

IV Ca 1594/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666620 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.