Court jurisprudences

I SA/Gl 1031/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2591190 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Gl 1032/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2591232 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Ke 408/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2590062 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 567/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2588132 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Po 322/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2595770 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Po 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2589203 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Po 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588922 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Po 455/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588976 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Po 780/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2589128 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Po 914/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2591820 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Rz 735/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2996431 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Wa 1351/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101328 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

I SA/Wa 1688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2612228 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.