Court jurisprudences

I ACa 671/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3164464 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I C 295/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3126779 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I C 3181/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3122512 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I C 86/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3162918 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I Ca 282/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3129206 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I Ca 437/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3129203 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I Ca 463/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3129202 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I DSK 8/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3111757 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I FSK 1520/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166608 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I FSK 1632/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179602 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I FSK 1657/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166551 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I GSK 1530/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146200 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I GSK 1609/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179442 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I GSK 1621/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179558 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I GSK 1696/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146207 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I GSK 1716/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166827 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II Ca 1085/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3113147 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II Ca 1426/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3163424 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II Ca 2294/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3145475 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II Ca 2504/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3122553 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

New II Ca 391/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3188099 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

New II Ca 929/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3183695 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

New II Ca 967/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3183734 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II CSK 496/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108607 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II CSK 502/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111724 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II CSK 524/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108552 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II CSK 531/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108579 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2543/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179501 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2544/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166789 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2545/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151600 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2588/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151633 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2589/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179607 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2643/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166664 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2644/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166594 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II FSK 2683/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151695 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GNP 1/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173338 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GSK 1073/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151647 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GSK 1115/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146154 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GSK 1180/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145770 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GSK 1692/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151646 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GSK 842/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173408 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

II GSK 843/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156965 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III C 2081/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3153794 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

New III Ca 1585/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3185314 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III Ca 1889/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3144756 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III CSK 261/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111692 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III CSK 274/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112381 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III Cz 1106/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3145469 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2274/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120836 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2275/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120684 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2281/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120688 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2294/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156871 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2299/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156890 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2300/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156929 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2514/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120692 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2519/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120680 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2520/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120631 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2521/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120646 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2566/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120797 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III FSK 2567/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120832 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

III KK 130/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNK 2021/3/11 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III KK 355/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111696 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 10/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166749 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 11/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166815 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 13/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166734 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 20/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166516 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 21/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166854 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 22/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166686 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 24/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166488 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 25/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166589 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 28/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166650 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 29/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166483 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 3/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166746 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 30/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166626 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 31/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166776 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 36/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166529 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 5/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166649 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 6/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166487 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 7/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166769 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 8/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166633 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

III OPP 9/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166797 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.