Court jurisprudences

I SA/Ol 624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3129952 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3156837 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 637/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3129933 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 638/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3129633 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 654/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3124157 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 655/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3129551 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 670/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3117835 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 671/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3117906 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 680/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3129926 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 770/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3120376 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 841/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3156908 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 876/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108358 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 519/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3118795 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3129908 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 639/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3146191 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 651/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3120677 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 704/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3124085 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 706/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3124213 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 707/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3124027 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I SA/Po 710/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3124072 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV KK 528/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111706 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV Kz 490/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3112816 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV SA/Wr 2/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3179595 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 40/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3115970 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 91/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3118164 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wa 1124/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166668 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

IV U 1136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3153185 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

SK 74/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/5 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

Ts 51/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/65 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

Ts 59/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

Ts 62/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/69 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

V Ca 832/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3126810 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

V CSK 331/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3117722 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

VIII U 1664/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169915 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

VIII U 2160/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3163065 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

VII SA/Wa 1073/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116005 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

VII SA/Wa 1652/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3146065 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.