Court jurisprudences

I SA/Gd 533/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2612342 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 781/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3004759 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 807/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2994971 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 941/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2620007 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2614376 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 943/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616292 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 944/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2624778 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 951/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616264 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Ke 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2592716 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 1235/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3130799 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 1236/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3130802 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 518/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2618329 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 938/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2638752 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 618/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2630840 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 619/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2610926 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 636/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2734702 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 643/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2631542 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 669/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2598801 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 754/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2603711 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Łd 456/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2994494 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Łd 538/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611611 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Łd 556/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2617254 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Op 254/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591762 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Op 345/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591836 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Po 664/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2593941 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Po 747/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003219 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Po 808/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3006701 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Rz 1053/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2593908 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 1173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597194 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597044 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 641/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597447 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 951/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597101 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.