Court jurisprudences

I SA/Wr 694/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2997532 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 753/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3003348 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 806/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3002031 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 807/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3006410 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 952/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2946133 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SAB/Wa 308/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2605084 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SAB/Wa 323/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734746 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SO/Wa 22/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2602373 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV Ca 522/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2695079 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV Ca 87/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 2622056 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV Ka 986/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2613419 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV P 15/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2673510 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV P 84/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2600865 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV SA/Gl 478/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2593917 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV SA/Wa 3084/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003480 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV SA/Wr 267/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2603873 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV SA/Wr 499/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2987976 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV SAB/Gl 193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2593923 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV W 991/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

LEX nr 2695514 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

IX U 149/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2605634 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

V GC 390/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 2728035 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

VI Gz 282/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2601400 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VI Gz 287/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2601394 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII C 1769/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2607691 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII Gz 241/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2602551 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII Ka 409/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2681297 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII Ka 594/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2673532 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII Pz 125/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2603256 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII Pz 144/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2618158 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII SA/Wa 288/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600500 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII SA/Wa 789/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2611846 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII U 1462/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721256 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

VIII U 2727/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2622196 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

VII SA/Wa 1778/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074842 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VII SA/Wa 2083/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101221 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VII SA/Wa 2545/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3012603 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.