Court jurisprudences

II SA/Lu 455/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3146464 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 719/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115270 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 720/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115130 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 748/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3149030 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

New II SA/Łd 413/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3179503 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Ol 717/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3106035 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Ol 822/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3106059 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Ol 863/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3112715 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Op 235/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3146557 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Op 287/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3124148 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Op 289/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3124322 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Op 304/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3129813 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Op 317/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3117521 - wyrok z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SA/Op 319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107466 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

New II SA/Po 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179609 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105783 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 155/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105833 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 165/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105846 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 179/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105889 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 186/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105818 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 201/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108359 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 205/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105870 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 211/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105874 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105807 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 1/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114665 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 10/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177849 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 13/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114635 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 16/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114633 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 17/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119764 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 5/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114661 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 6/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114676 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

II USK 7/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106181 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I PSK 1/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3117724 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I PSK 4/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112918 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107438 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 666/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105884 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 667/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105780 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 668/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105791 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2021 r.