Court jurisprudences

I C 1481/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3144708 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I C 1622/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3160669 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I C 455/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3126737 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I C 565/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3129221 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I C 81/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3145116 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I C 842/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3126704 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I C 957/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 3175155 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I Ca 468/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3129195 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I FSK 1518/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156897 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I FSK 1556/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173354 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I FSK 1558/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156971 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I FSK 1660/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173249 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1383/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146044 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1503/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3120402 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1543/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146035 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1585/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146172 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New I GSK 1623/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186512 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1642/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3158804 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1643/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145795 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1651/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145765 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1657/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173290 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1658/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3158798 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1660/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146147 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1672/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148518 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1683/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145847 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1705/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173196 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1706/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148548 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GSK 1782/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113015 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 406/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113009 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 407/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129627 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 408/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129778 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 409/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113090 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 410/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3112072 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 411/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3112087 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 412/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113084 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 413/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115139 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 414/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3112088 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

I GZ 415/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3112064 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

II1 Co 2762/2020 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3153349 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

II AKa 169/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3148952 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

II Ca 1546/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3148870 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

II FSK 1722/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3111607 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

II FSK 2275/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145801 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

II FSK 2349/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145973 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III C 2903/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3144743 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III Ca 745/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3144758 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2457/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121240 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2583/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124040 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2584/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124107 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2587/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113118 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2589/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113109 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2658/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121110 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III FSK 2659/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121233 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III KK 501/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3119599 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III OSK 2840/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129883 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2854/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186643 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2876/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186581 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2877/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186550 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2878/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186816 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2884/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186815 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III OSK 2898/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129650 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2899/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186614 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

III OSK 2904/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129917 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2936/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186544 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 2977/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186697 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

III OSK 2986/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3129876 - wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 326/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186649 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.

New III OSK 333/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186568 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.