Court jurisprudences

IV SA/Po 938/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3115062 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2595/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157040 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 157/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3114381 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wr 490/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124076 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV U 1083/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3147620 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IV U 555/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3157852 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

IX P 545/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3126727 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

Ts 62/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/71 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

Ts 74/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/97 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

New VIII Gz 170/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3185301 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

VIII U 1465/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3163066 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

VIII U 1733/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169921 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

VIII U 3673/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129243 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

VIII Ua 34/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3153207 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

VIII Uz 13/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3150925 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 237/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3118339 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3118396 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3118382 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

VII U 1057/20 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3116020 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

VI RC 187/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3153263 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KK 228/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3112877 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KK 452/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNK 2021/3/12 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KK 502/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119662 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KK 536/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111695 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KS 32/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3111726 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KZ 59/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111731 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

V KZ 61/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111741 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 988/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3161635 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 990/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3161751 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

V U 478/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3153250 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

V U 706/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3153238 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

V U 94/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3175188 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

New X Ga 354/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3184490 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

XI GC 358/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3118453 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

XI GC 933/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3118455 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

XII 1Co 724/2020 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3150070 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

XIII Ga 1247/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3144330 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.