Court jurisprudences

I SA/Kr 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606888 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 768/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3130801 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608200 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 622/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2643435 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 634/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2622806 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3001464 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 677/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2622738 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 776/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3006507 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 777/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3003726 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 778/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3003202 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 824/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633726 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Op 296/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597359 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Op 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597236 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Op 350/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597135 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Sz 876/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2595711 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.