28691/05, Wolność wyrażania opinii. Zatrzymanie przez cenzurę więzienną rękopisu z powieścią napisaną przez oskarżonego z tego... - OpenLEX

28691/05, Wolność wyrażania opinii. Zatrzymanie przez cenzurę więzienną rękopisu z powieścią napisaną przez oskarżonego z tego powodu, iż zawierała ona zwroty i wyrażenia „nieodpowiednie”., SARIGÜL v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 maja 2017 r. 28691/05 Wolność wyrażania opinii. Zatrzymanie przez cenzurę więzienną rękopisu z powieścią napisaną przez oskarżonego z tego powodu, iż zawierała ona zwroty i wyrażenia „nieodpowiednie”.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.