Court jurisprudences

II SAB/Gd 126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2604857 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SAB/Kr 224/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604979 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SAB/Po 34/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2609768 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SAB/Rz 98/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2603872 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 631/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2624931 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731140 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SO/Ol 16/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2608250 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SO/Wa 51/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3039674 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UK 341/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604041 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UK 342/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634115 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UK 470/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/11/133 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UK 563/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603324 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UK 564/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604052 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UZ 34/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603563 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II W 859/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2679906 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I NSP 52/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2622294 - zarządzenie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bd 915/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2603726 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 649/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2605063 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2603812 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 700/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2603853 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 636/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3137004 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2606624 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603908 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603985 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603905 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 585/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629629 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 646/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2627227 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.