Court jurisprudences

I SA/Bd 915/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2603726 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 649/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2605063 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2603812 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 700/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2603853 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 636/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3137004 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2606624 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603908 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603985 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603905 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 585/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629629 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 646/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2627227 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 763/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2646367 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 823/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3132786 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Łd 203/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2613387 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Op 3/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3137394 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Op 310/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2614484 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Op 331/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3136016 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1195/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2605013 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2606837 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.