Court jurisprudences

I SA/Rz 1195/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2605013 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2606837 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 951/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2608875 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 952/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2608672 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 953/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2608687 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 954/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2608626 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 2065/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2626535 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SAB/Bk 15/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2605101 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SAB/Sz 13/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604642 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SAB/Sz 14/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604614 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SO/Bk 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2603844 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I SO/Bk 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2612906 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I UK 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603537 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV C 276/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2753909 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 321/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604044 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 584/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604042 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 677/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603547 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 678/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604039 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 680/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621173 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 682/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2621076 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 693/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2603560 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 717/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604708 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Gl 1119/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2603875 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 1577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135137 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2077/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3134777 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2162/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136454 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2300/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3060164 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 2937/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731190 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3034/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731156 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731191 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SA/Wa 3364/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731161 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 528/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731147 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074416 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 532/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731168 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wa 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731165 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV SAB/Wr 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3080112 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IX Ca 1067/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2620846 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

IX Ca 779/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2615426 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.